SUMELE PENTRU PLATA ALOCATIEI DE HRANA PENTRU COPIII CU CES SUNT PREVAZUTE IN LEGEA BUGETULUI DE STAT!

2

UPDATE 24.01.2016

BUCURESTI: Ministerul Finantelor Publice prin adresa 420400/24.12.2015 a solicitat Dir. Gen. a Finantelor Publice Bucuresti ca la definitivarea bugetelor locale pe anul 2016 sa fie avute in vedere finantarea drepturilor pentru copiii cu cerinte educationale speciale integrate in invatamantul de masa:

http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/buget/docs/2016_2019/comunicare_DGRFP_BUC.pdf  (art. 3 lit „g”)

TULCEA : Consiliul Judetean nu a prevazut sume de bani pentru plata drepturilor copiilor cu CES

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Lists/ProiecteHotarari/Attachments/692/anexe.pdf, pct 85

 

UPDATE 21 IANUARIE 2016

VICTORIE !!! :
IN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016, la art. 4 lit „a” si art. 5 alin 1 lit „h” sunt prevazute expres sumele pentru asigurarea „h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;”, iar la Anexa 4 din acelasi act normativ, punctul 42 sunt prevazute defalcate sumele pentru plata acestor drepturi:

42 Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi  fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale

I      87.583*2)        0                0              0           87.583*2)     19.583                  0

II      88.562*2)        0                0              0           88.562*2)     20.562                  0

III      89.587*2)        0                0              0           89.587*2)     21.587                  0

IV      90.665*2)        0                0              0           90.665*2)     22.665                  0

*2) Include şi sumele destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în invăţământul de masă, în limitele stabilite potrivit anexei nr. 1 la  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, astfel: anul 2016=68.000 mii lei, anul 2017=68.000 mii lei, anul 2018=68.000 mii lei, anul 2019=68.000 mii lei”

Puteti descarca legea, dand click pe link-ul din dreapta: LEGE nr. 339 din 18 decembrie 2015
IMPLEMENTARI LA NIVEL LOCAL:
SIBIU – Consiliul Judetean a aprobat bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin care se aloca suma de 3.300.000 lei pentru „asigurarea transferurilor catre unitatile administrativ-teritoriale pentru acordarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale incadrati in invatamantul preuniversitar de masa”
BACAU Mai jos aveti Hotararea Consiliului Judetean prin care se acorda drepturile in cauza si in care este stipulata foarte clar procedura de urmat : reprezentantii legali ai copiilor cu CES la institutia de invatamant unde este inscris copilul urmatoarele documente:
BI/CI al reprezentantului legal, certificatul de nastere al copilului si certificatul de orientare scolara
Daca cadrele de la scoala nu au cunostinta despre aceasta, va sugeram sa le inmanati si un exemplar din hotararea de mai jos
UPDATE 11.11.2015

Ultimele raspunsuri primite de la consiliile judetene si de sector:

Sector 2  Sector 3_1Sector 3_2   Sector 5   Sector 5 – adresa catre unitati scolare       CJ Alba           CJ Brasov           CJ Dambovita        CJ Mures         CJ Prahova    

UPDATE 11.10.2015

Asociatia noastra a pregatit un model de cerere catre consiliile judetene si inspectoratele scolare judetene pentru cazul in care raspunsul primit de la scoli este unul negativ sau lipseste cu desavarsire. Va rugam sa completati si sa depuneti cererea la consiliul judetean si inspectoratul scolar.

Descarca: cerere parinti CJ ISJ

UPDATE 20.10.2015

Urmare la cererile noastre inaintate catre toate consiliile judetene si de sector ale mun. Bucuresti, am inceput sa primim raspunsuri. Din pacate, fie din lipsa de profesionalism, ignoranta sau cu rea-credinta, multe dintre raspunsuri sunt complet pe langa subiect.

Cererea depusa de Asociatia Asculta Viata:  Cerere L544 CONSILII JUD alocatie hrana 18 09 2015

Raspunsuri:   raspuns Min Educatiei            CJ Bacau                CJ Buzau            CJ Bistrita-Nasaud

 DGASPC DB         CJ Caras-Severin          CJ Giurgiu          CJ Neamt           CJ Timis      Sector 1 Buc                                                           

CJ Arad   CJ Teleorman         CJ Dolj         CJ Covasna         Sect 6 Bucuresti

CJ Bistrita Nasaud       CJ Vaslui

Noi nu ne lasam rapusi asa usor insa depinde si de dvs. in a face demersuri pentru obtinerea acestor drepturi si a pune presiune pe institutiile statului.

Asteptam implinirea termenului legal de 30 de zile, dupa care vom face reveniri catre toate consiliile judetene si de sector, inspectoratele scolare, directiile de asistenta sociala si protectia copilului pentru punerea in aplicare a prevederilor legale in domeniu precum si catre CJRAE/CMBRAE pentru ca la eliberarea certificarelor de orientare scolara sa informeze toti parintii cu privire la aceste drepturi.

Atentie, in judetul Buzau formularea nu a fost corecta, s-a folosit termenul de „alocatie de cazarmament” iar in HG 904/2014 nu apare acest termen.

Va recomandam sa folositi acest formular de cerere: cerere alocatie – scoala 18 09 2015

UPDATE 18.09.2015

Drepturile copiilor/elevilor/tinerilor cu CES(cerinte educationale speciale) integrati in invatamantul de masa, special sau special integrat la alocatia zilnica de hrana, imbracaminte, incaltaminte, etc. nu sufera nicio schimbare majora in urma modificarilor legislative datorate Ordinului Ministerului Educației 5036/2015.

Insa daca pana la aparitia acestui ordin, prevederile legale existente permiteau o interpretare defectuoasă și neunitara la nivelul întregii țări ce a dus la situatia in care alocatia de hrana si celelalte drepturi erau asigurate fie din bugetul consiliilor locale, fie din bugetul consiliilor judetene, sau solicitantii erau plimbati intre aceste institutii, in prezent este clar stipulat faptul că aceste drepturi se asigura din bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se gasesc unitatile de invatamant unde sunt inscrisi copii/tinerii cu CES, indiferent de locul de domiciliu al acestora.

Pentru obtinerea acestor drepturi va rugam sa completati cererea si declarația de mai jos, după care le depuneți la instituția de invațământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES.

Cererea se înregistrează în dublu exemplar la instituția de învățământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES,, un exemplar rămâne la instituția de învățământ, iar un exemplar pe care este trecut numărul  de înregistrare rămâne la Dvs.

Impreună cu cererea si declarația pe proprie răspundere se depun în copii xerox certificatul de orientare școlară și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Descarca : cerere alocatie – scoala 18 09 2015

declaratie proprie raspundere

Totodată lansăm un apel către toate organizatiile neguvernamentale similare să se adreseze consiliilor județene, solicitând luarea de urgență a măsurilor legale pentru asigurarea alocației zilnice de hrană si a celorlalte drepturi conform prevederilor legale în vigoare

Descarca: Cerere L544 CONSILII JUD alocatie hrana 18 09 2015

De asemenea, Asociatia Asculta Viata a redactat o adresa catre Ministerul Educatiei in temeiul Legii 544/2001 prin liberul acces la informatiile de interes public:

Descarca: Cerere L544_Min Educatiei 18 09 2015

In conformitate cu prevederile Lg 544/2001, autoritățile și institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

UPDATE 30.09.2015

Insp. Scolar Jud. Timis si Consiliul Local Timisoara prin raspunsurile postate mai jos confirma ca modalitatea corecta de solicitare a alocatiei de hrana si a celorlalte drepturi ptr copiii cu CES inscrisi in invatamantul de masa sau special este cea indicata de asociatia noastra, respectiv prin cerere inregistrata la scoala unde este inscris copilul in cauza

raspuns CL TM raspuns ISJ TM

Multumim d-lui Ciuta Dragos Daniel pentru ca ne-a pus la dispozitie cele doua documente.

UPDATE 17.09.2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a emis ordinul 5036/2015 prin care se modifica art. 26 din Ord. 5574/2011. Prin aceasta modificare se elimina neconcordanțele dintre Ord 5573 si 5574, ambele din 2011, iar prevederile Ord. 5574 sunt modificate pentru a nu mai incalca HG 1251/2005, care avea oricum prioritate legislativa.
Practic cadrul legal este mult mai clar acum si nu mai putem fi plimbati de la consiliul local la cel judetean si viceversa.
Mentionam ca Asociația „Ascultă Viața” a inaintat inca din luna mai 2015 un memoriu catre Ministerul Educatiei avand ca obiect neconcordantele dintre cele doua ordine mai sus mentionate iar aceasta modificare legislativa ne face ca credem ca demersul nostru si-a atins scopul.
Vom solicita in continuare Ministerului Educatiei sa emita in cel mai scurt timp si procedura/normele metodologice de solicitare, acordare si distribuire a fondurilor aferente alocatiei de hrana si celorlalte drepturi prevazute in HG 904/2014.
Textul legal in forma actualizata este urmatorul:
Art. 26
(1) Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integrați în unitățile de învățământ de masă, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului Bucureşti de asistență socială şi protecția copilului.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

POSTARE INITIALA-20.08.2015:

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 din Lg. 272/2004 republicată și art. 51 alin. 2 din Lg. 1/2011 actualizată, copiii și tinerii cu CES (cerințe educaționale speciale) înscriși în învățământul de masă sau special au următoarele drepturi în cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014:

 • alocație de hrană : 0-3 ani inclusiv – 12 RON/zi, 3-26 ani inclusiv – 16,6 RON/zi;
 • drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportive) de care beneficiază copilul/tânărul în cauză:
  •  0 – 3 ani inclusiv – 366 RON/an;
  •  3 – 7 ani inclusiv – 498 RON/an;
  •  7-14 ani inclusiv – 611 RON/an;
  • 14-18 ani inclusiv – 754 RON/an;
  • 18-26 ani inclusiv – 844 RON/an.

Pentru obținerea acestor drepturi veți depune o cerere în acest sens la instituția de învățământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES, folosind modelul de mai jos, la care veți anexa :

 • certificat de incadrare in grad de handicap;
 • certificat de orientare scolara;
 • declarația pe proprie răspundere (pagina 2 din formular)

Cererea o completati in 2 exemplare (sau faceti xerox) si solicitati sa primiti numar de inregistrare pe exemplarul care ramane la dvs.

FOARTE IMPORTANT: nu vă lasați induși în eroare de prevederile art. 1 din HG 904/2014 unde se face referire doar la copii aflați în sistemul de protecție socială. La finalul actului normativ exista o prevedere suplimentară :

„*) Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Asociația noastră a înaintat notificări către Ministerul Educației Naționale și toate Consiliile județene din țară cu privire la obligativitatea acordării acestor drepturi, urmând să vă ținem la curent cu privire la stadiul acestor demersuri.

Dispoziții legale relevante :

Comentarii

comentarii

Distribuie.

About Author