Statut

Art. 2. Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este Sibiu, Aleea Petuniei nr. 10, sc. A, ap.11

Art. 4. Scopul asociaţiei.

1. Sprijinirea schimburilor de informaţii şi de experienţă pe de o parte între persoanele de
specialitate din domeniul dezvoltării şi folosirii protezelor implantabile de auz şi pe de altă
parte purtătorii de implanturi, candidaţii la implant şi familiile lor.

2. Cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea de soluţii privind terapia hipoacuziilor
neurosenzoriale şi diseminarea rezultatelor acestor activităţi;

3. Obţinerea gradului I de handicapat pentru toţi copiii candidaţi la implantul cohlear şi
purtătorii de implant cohlear până la vârsta şcolară.

4. Să solicite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului formarea de logopezi specializaţi
pentru recuperarea persoanelor deficiente de auz înainte şi după protezare urmărind
disponibilitatea de logopezi specializaţi în toate oraşele reşedinţă de judeţ.

5. Să solicite obligativitatea logopediei prin lege în toate formele de educaţie: intervenţie
timpurie, învăţămant preşolar, învăţămant şcolar pre şi post protezare (…)

6. Să solicite Ministerului Sănătăţii: susţinerea integrală a costului de proteze auditive
implantabile cât şi verificarea, prin intermediul unei instituţii specializate, a modului de
recuperare pre şi post operatorii a persoanelor protezate.

7. Obţinerea unei clasificări speciale pentru handicaparea de deficienţe de auz profunde şi
severe care necesită purtarea unei proteze implantabile.

8. Răspândirea informaţiilor asupra implantului cohlear si altor proteze auditive implantabile
pentru persoane deficiente de auz: informaţii pentru medici ORL, părinţi, logopezi, audiologi.

9. Solicitarea efectuării de screening la nivel naţional pentru depistarea imediată a deficienţelor
de auz la nou-născuţi, mai precis solicitarea instituirii screeningului la nou-născuţi in toate
maternităţile reşedinţă de judeţ

10. Atragerea de fonduri pentru implantare şi recuperare

Art. 5. Obiectul de activitate al asociaţiei.

1. Consilierea candidaţilor potenţiali pentru proteze implantabile prin broşuri de specialitate
şi de ştiinta popularizată, prin filme documentare şi cărţi care să fie difuzate gratuit la toate
clinicile ORL şi prin medicii de specialitate.

2. Acordarea unor consultaţii gratuite pentru toţi cei interesaţi.

3. Editarea unei publicaţii proprii a asociaţiei.

4. Organizarea unor conferinţe, tabere de vacanţă cu schimb de experienţă, întruniri de lucru
şi de recreere.

5. Stabilirea unor contacte şi relaţii cu asociaţii similare din ţară şi alte ţări.