Adunarea Generală a Asociației Ascultă Viata – 25.04.2020

0

Membrii Asociatiei Asculta Viata sunt invitati la Adunarea Generala ordinară a asociaţiei ce va avea loc in data de 25.04.2020, ora 11.00 la Hotel Sport din Sibiu, str. O. Goga, nr. 2.

Avand in vedere necesitatea organizarii de alegeri si propunerile de modificare a statutului, pentru intrunirea cvorumului, se deconteaza transportul in limitele prevazute mai sus, iar membrii asociatiei care nu pot participa sunt rugati sa intocmeasca procuri notariale.

 Decontare transport

  • se deconteaza transportul auto in baza documentelor justificative, insa doar pentru minim 2 membri care se deplaseaza cu acelasi autoturism, in limita a 7.5l/100km
  • documente in baza carora se face decontarea: bon de carburant (sa aiba scrise pe bon numele asociatiei: Asociatia Asculta Viata si codul fiscal: 23052254
  • distantele sunt cele afisate pe site-ul distanta.rointre localitatea de domiciliu si mun. Sibiu
  • Membrii asociatiei care se deplaseaza individual sau impreuna cu familia își pot deconta cheltuielile cu transportul si cazarea din stimulentele aferente formularelor 230

Intocmire procuri notariale pentru reprezentarea membrilor ce nu pot participa

Pentru a intruni cvorumul necesar(50%+1 din membrii asociatiei) inregistrarii la Judecatoria Sibiu a modificarilor la statutul asociatiei si validarii alegerilor, membrii asociatiei care nu pot participa sunt rugati sa imputerniceasca alti membri pe baza de procuri notariale.

Costurile pentru intocmirea procurilor se vor deconta de asociatie pe baza de chitanta/bon fiscal emis de notarul public (chitantele vor fi pe numele membrului asociatiei)

Model procura:

„Subsemnatul ……., cu domiciliul in …………………..……………, posesor CI seria …. nr ………………….. emis de ………….. la data de …………. CNP …………………….., in calitate de membru al Asociatiei nationale a persoanelor cu deficiente de auz din Romania Asculta Viata, cod de identificare fiscala 23052254, imputernicesc pe Y cu domiciliul in …………………, posesor CI seria …. nr ………… emis de ………….. la data de ………..…. CNP …………………….. sa ma reprezinte cu puteri depline in cadrul Asociatiei nationale a persoanelor cu deficiente de auz din Romania Asculta Viata, numita mai departe “Asociatia”.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu este imputernicit ca in numele meu sa participe la sedintele Adunarii Generale a Asociatiei, sa voteze organele de conducere ale asociatiei, modificarea statutului si a regulamentului de ordine interioara, semnand orice act va fi necesar, in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Orice alta operatiune nementionata expres dar necesara indeplinirii prezentului mandat va avea acordul meu.”

 

convocator adunare generala 2020

Comentarii

comentarii

Distribuie.

About Author

Comentariile nu sunt permise.