Adunarea Generala a Asociatiei persoanelor cu deficiente de auz „Asculta Viata” – 19.03.2016

0

Descarca: convocator adunare generala 2016

statut asociatie

regulament de ordine interioara

 

 CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALA

a Asociației persoanelor cu deficiențe de auz “ASCULTA VIAȚA !”

SIBIU – 19.03.2016

 

 

Consiliul Director al Asociatiei persoanelor cu deficiente de auz „Asculta Viata”, in conformitate cu Statutul asociaţiei, convoacă Adunarea Generala ordinară a asociaţiei pentru data de 19.03.2016, ora 12.00 in sala – et. V a Bibliotecii Astra – corpul nou, din Sibiu, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 7.

Adunarea generala va avea urmatoarea ordine de zi :

 1. Prezentare raport de activitate și bilanț contabil al asociației pe anul 2015.
 2. Discuții și votare modificări statut.
 3. Alegerea conducerii asociaț
 4. Discuții și votare Regulament de Ordine Interioara.
 5. Prezentare program activități și buget – venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
 6. Discuții tabere 2016: locații, perioade, activităț
 7. Prezentare si discutii memorii catre Min. Sănătăţii si CNAS.
 8. Prezentare prevederi legale privind alocatia de hrana pentru copiii cu CES, demersuri intreprinse de asociatie
 9. Diverse

Prezentul convocator se va aduce la cunoştinţa membrilor prin publicarea pe pe pagina de Facebook şi pe site-ul asociatiei www.ascultaviata.ro.

                                                                        Consiliul Director,

INFORMATII SUPLIMENTARE

 1. Decontare transport

– se deconteaza transportul in baza documentelor justificative, insa in urmatoarele limite: 50-99 km=50 de lei, 100-199km=100 lei, peste 200 km=150lei. Pentru membrii care se deplaseaza cu acelasi autoturism, suma totala decontata nu poate depasi 7.5l/100km

– documente in baza carora se face decontarea: bon de carburant (sa aiba scrise pe bon numele asociatiei: Asociatia Asculta Viata si codul fiscal: 23052254), bilete de tren sau autocar

– distantele sunt cele afisate pe site-ul www.distanta.ro intre localitatea de domiciliu si mun. Sibiu

 1. Decontare cazare

membrii Consiliului Director si membrii asociatiei veniti de la mai mult de 300km beneficiaza de o noapte de cazare gratuita

– ceilalti membri isi pot deconta o eventuala cazare din stimulentele ptr formularele 230

 1. Intocmire procuri notariale pentru reprezentarea membrilor ce nu pot participa

Pentru a intruni cvorumul necesar(50%+1 din membrii asociatiei) inregistrarii la Judecatoria Sibiu a modificarilor la statutul asociatiei, membrii asociatiei care nu pot participa sunt rugati sa imputerniceasca alti membri pe baza de procuri notariale.

Costurile pentru intocmirea procurilor se vor deconta de asociatie pe baza de chitanta/bon fiscal emis de notarul public (chitantele vor fi pe numele membrului asociatiei)

Model procura:

„Subsemnatul X, cu domiciliul in …………………..……………, posesor CI seria …. nr ………………….. emis de ………….. la data de …………. CNP …………………….., in calitate de membru al Asociatiei persoanelor cu deficiente de auz Asculta Viata, cod de identificare fiscala 23052254, imputernicesc pe Y cu domiciliul in …………………, posesor CI seria …. nr ………… emis de ………….. la data de ………..…. CNP …………………….. sa ma reprezinte cu puteri depline in cadrul Asociatiei persoanelor cu deficiente de auz Asculta Viata, numita mai departe “Asociatia”.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu este imputernicit ca in numele meu sa participe la sedintele Adunarii Generale a Asociatiei, sa voteze organele de conducere ale asociatiei, modificarea statutului si a regulamentului de ordine interioara, semnand orice act va fi necesar, in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Orice alta operatiune nementionata expres dar necesara indeplinirii prezentului mandat va avea acordul meu.”

 

Comentarii

comentarii

Distribuie.

About Author

Comentariile nu sunt permise.