Memoriu privind propunerea de modificare a Directivei Europene privind nivelul TVA

0

            Subscrisa, Asociația persoanelor cu deficiențe de auz „Ascultă Viața!” cu sediul în Sibiu, şos. Alba Iulia, nr. 55, bl. 7, ap.14, cod de identificare fiscală 23052254, reprezentată prin președinte Toni Mihail Bogdan, prin prezenta vă aducem în atenție îngrijorările noastre cu privire la propunerea de modificare a Directivei Consiliului Uniunii Europene 2006/112/EC privind TVA, ce se află în dezbatere publică până la data de 19.03.2018.

În prezent atât protezele auditive clasice cât și cele implantabile (implant cohlear, de ureche medie, prin transmisie osoasă) beneficiază la nivelul UE de un regim redus al TVA.

Asociația noastră împreună cu FEPEDA (Federația Europeană a Părinților Copiilor cu Deficiențe Auditive) a procedat la o analiză atentă a propunerii Comisiei Europene constatând că vânzarea de aparate auditive este considerată livrare de produse electronice (CPA cod 26), categorie listată în cadrul Anexei IIIa, ceea ce ar conduce la imposibilitatea aplicării unei rate reduse a TVA, precum în prezent.

Vă rugăm să constatați faptul că protezele auditive sunt dispozitive de asistență pentru auz proiectate pentru compensarea unei dizabilități și utilizate exclusiv pentru uzul personal al persoanelor cu deficiențe de auz.

În acest sens, în cadrul sistemului de clasificarea internațională a bunurilor protezelor auditive li s-au atribuit același cod ca și pentru celelalte dispozitive de asistență (48170).

În conformitate cu prevederile Convenției Internaționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, este esențial ca propunerea Comisiei Europene să includă protezele auditive ca exceptie de la cadrul legal general (respectiv coloanele C și D) asemenea cărucioarelor pentru invalizi.

În situația în care va fi adoptată forma actuală a propunerii Comisiei Europene, s-ar crea o situație de discriminare a persoanelor cu deficiențe de auz și familiilor lor prin aceea că acestea ar  trebuie să suporte costuri suplimentare pentru a beneficia de aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să analizați aspectele de mai sus și să înaintați Comisiei Europene, fie direct sau prin intermediul Ministerul Finanțelor Publice propunerea de includere a protezelor auditive pe lista bunurilor ce pot beneficia de nivel redus al TVA.

Atașăm la prezentul memoriu documentele ce susțin aspectele mai sus prezentate.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă.

                                                                                          Președinte,

                                                                                                Toni Mihail-Bogdan

 anexa IIIa la propunerea de modificare de driective 112-2006

regulament 451-2008 clasificare bunuri – extras

Postare in dezbatere publica:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-20_en#initiative-givefeedback

Directiva existenta 2006/112/CE :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0112

Propunerea de directivă:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A20%3AFIN

REGULAMENTUL (CE) NR. 451/2008 al Parlamentului European și Consiliului privind clasificarea produselor: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519482538850&uri=CELEX:32008R0451

Comentarii

comentarii

Distribuie.

About Author

Comentariile nu sunt permise.